KONSULENTYDELSER GENERELT

Kunstskaber tilbyder konsulentydelser og kurser inden for områderne: innovation, kunst og læring. Det er Kunstskabers kerneydelse af skabe positive udviklingsprocesser gennem innovativ tænkning og praksis. Kunstskaber bruger kunstverden som katalysator for nytænkning. For at ord og handling kan få en samklang sætter Kunstskaber reflekteret praksis højt.  Kunstneriske processer kan udvikle det hele menneske, specielt den tavse viden, som alle med erfaring med livet besidder. Forandringssituationer stiller nye opgaver til såvel medarbejdere, ledere og studerende. Derfor har Kunstskaber fokus på de innovative læringspotentialer, der opstår gennem kunstnerisk og innovativ praksis. 

Kunstskaber kan yde konsulentbistand med udgangspunkt i følgende områder:
• Analyser og dokumentation af samarbejds- og
   kommunikationsrelationer
• Udarbejdelse af evalueringer i relation til virksomhedens 
   udviklingsplaner
• Udnyttelse af medarbejdernes  tavse viden i relation til
   efteruddannelse eller i forbindelse med sammenlægninger
• Ideer til design af oplægs- og undervisningsmateriale i
   samarbejde, med kunde med fokus på visuelle og
   materielle virkemidler

Kunstskaber kan udarbejde visuelle analyser af virksomhedens præsentationsmaterialer Konsulentydelserne kan foregå på kundens adresse, på kursuscentre eller lokaler i Næstved.

Effekter:

- At nye udfordringer bliver en positiv oplevelse.

- At brud med vaner opleves som ny energi

 

 

Kunstskaber   ::   Anette Møller Hansen   ::   Sneslevvej 47   ::   4250 Fuglebjerg   ::   Tel: 2248 6576    ::   E-mail: amh@kunstskaber.dk