CV ANETTE MØLLER HANSEN

 

Kunst er stimulerende, den stimulerer vores fantasi og følelser.

HenningDamgaard Sørensen og Lars Heslet Arkitekten

anette

Foto og motiv: Anette

 

CV for Anette Møller Hansen f. 1962
 
Uddannelser:                     

Cand. pæd. i didaktik.                                                  M. Ed. i udviklingsarbejde, exam. pæd. i billedkunst og visuel kultur,                                                           Projektledelse fra Syddansk Universitet.                Pioneruddannelse i Kreativitet, innovation og entreprenørskab Undervisningsministeriets forsøgsordning.                                               Læreruddannet, billedkunst og samfundsfag – uddannelsesvejleder samt flere voksenpædagogiske kurser.

Ansættelser:
20 års ansættelse ved forskellige uddannelsesinstitutioner:
University College Sjælland:                                     
Center for Videreuddannelse                              Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen             Danidastøttet projekt i Vietnam: Arts Education, University of Fine Art, Hanoi
BUPL – en faglig organisation
Hindholm Socialpædagogiske Seminarium – CVU Sjælland
Hindholm Privatskole, Dalmose Centralskole, Midtsjællands Efterskole, Strandgårdsskolen

Tillidserhverv:
Formand for Kreds 6 afd. Af Danmarks Billedkunstlærere
Tidligere i bestyrelse for frivilligt ungdomsarbejde

Udarbejdet undervisningsmateriale for:
HCA-Event, Mellemfolkeligt Samvirke, Geografisk Orientering, Nepenthes og Biologisk Samling

 

Kunstskaber   ::   Anette Møller Hansen   ::   Sneslevvej 47   ::   4250 Fuglebjerg   ::   Tel: 2248 6576    ::   E-mail: amh@kunstskaber.dk